Dự báo các trường hải dương phục vụ hoạt động khai thác T6-2018 (P2)

1. Vùng biển vịnh Bắc Bộ

- Phía bắc vịnh: Dòng chảy từ khu vực phía nam vịnh chảy theo hướng bắc và hướng về phía eo Quỳnh Châu. Tốc độ trung bình khoảng 0,2 hải lý/giờ, lớn nhất 0,5 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển dao động trong khoảng 28,9-30,7oC, trung bình 30,2oC.

- Phía nam vịnh: Dòng chảy từ cửa Vịnh phía nam chảy vào, áp sát bờ tây đảo Hải Nam và hướng lên phía bắc vịnh. Tốc độ trung bình khoảng 0,3 hải lý/giờ, lớn nhất 0,6 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển có xu hướng tăng và dao động từ 28,6- 30,8oC, trung bình 29,8oC.

2. Vùng biển Trung Bộ và giữa Biển Đông

- Vùng biển Quảng Trị đến Bình Thuận:

Dòng chảy có hướng chảy từ vùng biển Bình Thuận đến Quảng Trị, khu vực Nha Trang - Tuy Hòa dòng chảy có hướng chảy ra ngoài khơi. Tốc độ dòng chảy trung bình 0,8 hải lý/giờ và lớn nhất đạt 1,3hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển tầng mặt dao động trong khoảng 26,3-30,1oC, trung bình 28,4oC. Vùng ven bờ từ Phan Thiết đến Quảng Ngãi xuất hiện vùng nước có nhiệt độ thấp nhất (26,3oC), cho thấy vùng nước trồi Nam Trung bộ đã hoạt động mở rộng, đây chính là điều kiện thuận lợi hình thành nên các ngư trường khai thác cho năng suất đánh bắt cao ở vùng biển này.

- Vùng biển quần đảo Hoàng Sa và bắc Biển Đông: Tốc độ trung bình 0,4 hải lý/giờ, lớn nhât 1,4 hải lý/giờ, ở khu vực KĐ: 112o00-114o30’ VĐ: 17o00’ -19o00’ xuất hiện xoáy. Nhiệt độ nước biển dao động trong khoảng: 26,8-30,6oC, trung bình 28,6 oC.

- Vùng biển giữa Biển Đông: Dòng chảy từ phía nam chảy vào với tốc độ trung bình 0,6 hải lý/giờ, lớn nhất 1,4 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển giảm nhẹ và dao động trong khoảng 27,1-29,5oC, trung bình 28,5oC.

- Vùng biển quần đảo Trường Sa và Nam Biển Đông: Dòng chảy chủ yếu chảy theo hướng đông và đông nam với tốc độ trung bình 0,65hải lý/giờ, lớn nhất 1,4 hải lý/giờ, khu vực xuất hiện xoáy: KĐ:101o00-114o00’ VĐ: 06o30’-08o30’. Nhiệt độ nước biển dao động trong khoảng: 27,3-33,8oC, trung bình 28,7oC.

3. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau

Dòng chảy có hướng từ Cà Mau đến Bình Thuận với tốc độ trung bình khoảng 0,6 hải lý/giờ, lớn nhất đạt khoảng 1,3 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển tầng mặt dao động từ 22,6- 31,2oC, trung bình 29,3oC.

 4. Vùng biển Tây Nam Bộ

Dòng chảy hầu hết có hướng từ Phú Quốc đến Cà Mau, tốc độ dòng chảy trung bình 0,3 hải lý/giờ và lớn nhất 0,7 hải lý. Nhiệt độ nước biển tầng mặt dao động từ 29,6- 30,6oC, trung bình 30,2oC.

(Nguồn Viện nghiên cứu Hải sản)