Dự báo các trường hải dương phục vụ hoạt động khai thác T6-2018 (P1)

1. Vùng biển vịnh Bắc Bộ

- Phía bắc vịnh: Dòng chảy từ khu vực phía nam vịnh chảy theo hướng bắc và hướng về phía eo Quỳnh Châu tạo thành một xoáy nghịch ở phía đông đảo Bạch Long Vỹ. Tốc độ trung bình khoảng 0,2 hải lý/giờ, lớn nhất 0,3 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển có xu hướng tăng và dao động trong khoảng 29,5-31,1oC, trung bình 30,2oC.

- Phía nam vịnh: Dòng chảy từ cửa Vịnh phía nam chảy vào, áp sát bờ tây đảo Hải Nam và hướng lên phía bắc vịnh. Tốc độ trung bình khoảng 0,2 hải lý/giờ, lớn nhất 0,6 hải lý/giờ. Thời gian này xuất hiện khu vực nước trồi có tâm ở Vùng biển Đồng Hới và phạm vi kéo dài từ vùng biển Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Nhiệt độ nước biển có xu hướng tăng và dao động từ 28,2- 30,4oC, trung bình 29,4oC.

2. Vùng biển Trung Bộ và giữa Biển Đông

- Vùng biển Quảng Trị đến Bình Thuận:

Dòng chảy có hướng chảy từ vùng biển Bình Thuận đến Quảng Trị, khu vực Nha Trang - Tuy Hòa dòng chảy có hướng chảy ra ngoài khơi. Tốc độ dòng chảy trung bình 0,6 hải lý/giờ và lớn nhất đạt 0,96 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển tầng mặt dao động trong khoảng 26,2-32,1oC, trung bình 29,0oC. Vùng ven bờ từ Phan Thiết đến Quảng Ngãi xuất hiện vùng nước có nhiệt độ thấp nhất (26,2oC), cho thấy vùng nước trồi Nam Trung bộ đã hoạt động mở rộng, đây chính là điều kiện thuận lợi hình thành nên các ngư trường khai thác cho năng suất đánh bắt cao ở vùng biển này.

- Vùng biển quần đảo Hoàng Sa và bắc Biển Đông: Tốc độ trung bình 0,4 hải lý/giờ, lớn nhât 1,3 hải lý/giờ, ở khu vực KĐ: 111o00-113o00’ VĐ: 17o00’ -19o00’ xuất hiện xoáy. Nhiệt độ nước biển tăng nhẹ và dao động trong khoảng: 27,3-30,9oC, trung bình 30,1 oC.

- Vùng biển giữa Biển Đông: Dòng chảy từ phía nam chảy vào với tốc độ trung bình 0,4 hải lý/giờ, lớn nhất 1,0 hải lý/giờ. Khu vực KĐ: 109 o00’-111o00’ VĐ: 15o00’-17o00’ và Khu vực KĐ: 112 o00’-115o00’ VĐ: 14o30’-16o30’xuất hiện xoáy. Nhiệt độ nước biển giảm nhẹ và dao động trong khoảng 27,0-30,4oC, trung bình 29,7oC.

- Vùng biển quần đảo Trường Sa và Nam Biển Đông: Dòng chảy chủ yếu hướng về vùng biển giữa Biển Đông với tốc độ trung bình 0,5 hải lý/giờ, lớn nhất 1,3 hải lý/giờ, khu vực xuất hiện xoáy: KĐ:109o00-111o00’ VĐ: 05o00’-07o00’. Nhiệt độ nước biển dao động trong khoảng: 26,8-34,4oC, trung bình 29,4oC, phía đông và đông nam Quần đảo Trường Sa cũng xuất hiệt các khu vực nước có nhiệt độ thấp.

3. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau

Dòng chảy có hướng từ Cà Mau đến Bình Thuận với tốc độ trung bình khoảng 0,3 hải lý/giờ, lớn nhất đạt khoảng 0,8 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển tầng mặt dao động từ 28,3- 31,7oC, trung bình 30,5oC.

 4. Vùng biển Tây Nam Bộ

Dòng chảy hầu hết có hướng từ Phú Quốc đến Cà Mau, tốc độ dòng chảy trung bình 0,2 hải lý/giờ và lớn nhất 0,4 hải lý. Nhiệt độ nước biển tầng mặt dao động từ 30,5- 31,6oC, trung bình 30,9oC.

(Nguồn Viện nghiên cứu Hải sản)