Công ty VISHIPEL tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2018

(Vishipel) – Sáng ngày 09/03/2018, Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (VISHIPEL) đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2018 tại Hội trường Nhà khách Thành phố Hải Phòng...
Các bài đã đăng
Trang 1 / 3