Đoàn thanh niên Công ty VISHIPEL tham gia ngày hiến máu tình nguyện

fjrigjwwe9r2WS_TB_DataWeb:Description
(Vishipel) - Sáng ngày 28 tháng 08 năm 2017, tại Nhà thi đấu Trung tâm TDTT quận Hồng Bàng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam đã tình nguyện tham gia đợt Hiến máu nhân đạo do Quận đoàn Hồng Bàng tổ chức...
Các bài đã đăng
15/07/2019  |  588 Lượt xem
27/03/2019  |  536 Lượt xem
03/12/2018  |  717 Lượt xem
20/09/2018  |  696 Lượt xem
10/08/2018  |  857 Lượt xem
28/07/2018  |  819 Lượt xem
05/04/2018  |  1021 Lượt xem
27/03/2018  |  861 Lượt xem
09/02/2018  |  784 Lượt xem
12/06/2017  |  2596 Lượt xem
Trang 1 / 3