Đoàn thanh niên Công ty VISHIPEL tham gia ngày hiến máu tình nguyện

fjrigjwwe9r2WS_TB_DataWeb:Description
(Vishipel) - Sáng ngày 28 tháng 08 năm 2017, tại Nhà thi đấu Trung tâm TDTT quận Hồng Bàng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam đã tình nguyện tham gia đợt Hiến máu nhân đạo do Quận đoàn Hồng Bàng tổ chức...
Các bài đã đăng
28/07/2020  |  101 Lượt xem
15/07/2019  |  1174 Lượt xem
27/03/2019  |  942 Lượt xem
03/12/2018  |  1130 Lượt xem
20/09/2018  |  1090 Lượt xem
10/08/2018  |  1233 Lượt xem
28/07/2018  |  1224 Lượt xem
05/04/2018  |  1721 Lượt xem
27/03/2018  |  1268 Lượt xem
09/02/2018  |  1184 Lượt xem
Trang 1 / 3