VISHIPEL long trọng tổ chức Kỷ niệm 35 năm thành lập Công ty (02/07/1982 - 02/07/2017)

fjrigjwwe9r2WS_TB_DataWeb:Description
(Vishipel) – Trong ba ngày từ ngày 30/06 đến ngày 02/07/2017, Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (VISHIPEL) đã long trọng tổ chức thành công Lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập Công ty (02/07/1982 – 02/07/2017) với nhiều nội dung quan trọng và đặc sắc...
Các bài đã đăng
Trang 1 / 3