Thực trạng trang bị và việc cần thiết phải duy trì thông tin LRIT đối với các tàu của Việt Nam

Hệ thống nhận dạng và truy theo tầm xa của tàu thuyền (Long-Range Identification and Tracking System) LRIT là hệ thống thu nhận, truyền phát, cung cấp thông tin nhận dạng và theo dõi vị trí tàu thuyền hoạt động trên biển. Hệ thống này đáp ứng yêu cầu của Công ước SOLAS-74 sửa đổi, bổ sung năm 2006 về việc thiết lập hệ thống nhận dạng và truy theo tầm xa (Hệ thống LRIT) của Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) mà Việt Nam là thành viên. Để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, giám sát vị trí của các tàu thuyền mang cờ quốc gia, phục vụ công tác quản lý chuyên ngành hàng hải, công tác an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và hoạt động tìm kiếm, cứu nạn và phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường biển, Việt Nam đã đưa ra các quy định bắt buộc phải trang bị và duy trì hoạt động của thiết bị LRIT đối với các tàu hoạt động tuyến quốc tế mang cờ quốc tịch Việt Nam.

Ngày 06/11/2014 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 62/2014/QĐ-TTg về việc ban hành quy chế quản lý, khai thác, sử dụng thông tin nhận dạng và truy theo tầm xa của tàu thuyền (Quyết định 62), trong đó tại Điều 4 có nêu rõ các tàu sau phải trang bị thiết bị LRIT trên tàu:

  • Tàu chở khách, bao gồm cả tàu cao tốc chở khách, hoạt động trên tuyến quốc tế;
  • Tàu chở hàng, bao gồm cả tàu cao tốc chở hàng, có tổng dung tích từ 300 GT trở lên, hoạt động trên tuyến quốc tế;
  • Giàn khoan di động;
  • Miễn trừ việc lắp đặt thiết bị LRIT đối với tàu biển chỉ hoạt động trong vùng biển A1 và đã được lắp đặt thiết bị nhận dạng tự động AIS.

Đồng thời, tại Điều 9 Khoản 1 và Khoản 4 của Quyết định 62 có quy định về việc duy trì hoạt động của thiết bị LRIT: Việc truyền phát thông tin LRIT được thực hiện tự động từ tàu thuyền về Trung tâm dữ liệu với tần suất 6 tiếng 01 lần. Trường hợp tàu thuyền mang cờ quốc tịch Việt Nam đang sửa chữa hoặc tạm dừng hoạt động, chủ tàu phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hoặc bằng thư điện tử cho Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam để giảm tần suất phát thông tin. Đồng thời có nghĩa vụ duy trì thiết bị LRIT hoạt động theo chế độ 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần.

Quyết định 62 đã có hiệu lực từ ngày 01/01/2015, thực hiện theo quy định tất cả các tàu mang cờ quốc tịch Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế đã chấp hành tốt việc trang bị, lắp đặt thiết bị LRIT trên tàu. Lợi ích của hệ thống LRIT là hỗ trợ cho an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, tìm kiếm, cứu nạn và bảo vệ môi trường biển chỉ có thể đáp ứng được khi các thiết bị LRIT trên tàu duy trì việc truyền phát thông tin LRIT theo đúng quy định.

Dữ liệu LRIT gửi về Trung tâm dữ liệu thuộc Đài Thông tin Nhận dang và Truy theo tầm xa Việt Nam (Đài LRIT) bao gồm thông tin về: mã nhận dạng, vị trí, thời gian xác định vị trí của tàu thuyền theo giờ quốc tế - UTC. Khi dữ liệu LRIT được gửi Đài LRIT đầy đủ sẽ là cơ sở dữ liệu quan trọng hỗ trợ tàu trong tình huống bị nạn. Đài LRIT cũng có thể tìm kiếm các tàu hoạt động trong khu vực lân cận thông qua dữ liệu vị trí gửi về từ thiết bị LRIT của các tàu này để huy động các tàu lân cận nhanh chóng hỗ trợ tàu bị nạn. Ngoài ra, thông qua dữ liệu LRIT tàu gửi về các cơ quan quản lý có thể biết được tàu có đi vào khu vực nguy hiểm hay không để đưa ra cảnh báo cho tàu có phương án đề phòng, ứng phó. Như vậy, để phát huy tối đa được tác dụng của hệ thống LRIT ngoài việc bắt buộc phải trang bị thiết bị LRIT trên tàu còn nhất thiết phải duy trì hoạt động của thiết bị LRIT theo đúng quy định.

Thiết bị LRIT lắp đặt trên tàu là thiết bị hoạt động tự động, tuy nhiên, trong quá trình sử dụng thuyền trưởng/ chủ tàu cần sự hỗ trợ về kỹ thuật liên quan đến thiết bị LRIT có thể liên hệ tới Đài LRIT thuộc Hệ thống Thông tin Duyên hải Việt Nam do Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam quản lý và khai thác.

 

Ngô Thị Liên – Phòng Điều hành mạng