Dịch vụ Thông tin An toàn Hàng hải theo GMDSS

fjrigjwwe9r2WS_TB_DataWeb:Content

(Vishipel) - Hệ thống Đài TTDH VN phát quảng bá Thông tin An toàn Hàng hải phục vụ các tàu thuyền hoạt động trên biển được an toàn, bao gồm:

  • Cảnh báo Hành hải (gồm các thông tin chướng ngại vật nguy hiểm, tập trận, bắn đạn thật, khảo sát địa chấn, báo hiệu hàng hải, thông báo độ sâu luồng,... );
  • Cảnh báo Khí tượng (gồm các tin Bão, Áp thấp Nhiệt đới, Thời tiết Nguy hiểm, Gió mùa,...);
  • Dự báo Thời tiết Biển;
  • Thông tin Tìm kiếm Cứu nạn;
  • Các thông tin an toàn khẩn cấp khác có liên quan.

Thông tin An toàn Hàng hải được phát sóng qua các phương thức:

  • Navtex: tần số 490 kHz (Tiếng Việt); 518 kHz  (Tiếng Anh) và 4209.5 kHz (Tiếng Anh và Tiếng Việt).
  • SafetyNET (Inmarsat).


Bảng lịch phát Thông tin An toàn Hàng hải (MSI) tại đây.

Các bài đã đăng