Dịch vụ Phát quảng bá thông tin an toàn hàng hải (MSI) theo GMDSS

fjrigjwwe9r2WS_TB_DataWeb:Content

(Vishipel) - Hệ thống  TTDH Việt Nam cung cấp dịch vụ phát quảng bá thông tin an toàn hàng hải phục vụ cho tàu thuyền hoạt động trên biển.

  • Các thông tin an toàn hàng hải bao gồm:

- Cảnh báo hành hải (gồm các báo hiệu hàng hải, thông báo độ sâu luồng,  chướng ngại vật nguy hiểm, thông báo tập trận bắn đạn thật trên biển ... );

- Cảnh báo khí tượng (gồm các tin bão, áp thấp nhiệt đới, thời tiết nguy hiểm...);

- Thông tin tìm kiếm, cứu nạn và cảnh báo cướp biển/tấn công có vũ trang;

- Dự báo thời tiết biển;

 

  • Thông tin an toàn hàng hải được phát sóng qua các phương thức:

- Thoại (RTP) trên kênh 16 VHF;

- In trực tiếp băng hẹp (Navtex) trên các tần số: 490 kHz (Tiếng Việt); 518 kHz  (Tiếng Anh) và 4209.5 kHz (Tiếng Anh và Tiếng Việt).

- Gọi nhóm tăng cường EGC (dịch vụ vệ tinh Inmarsat C).

 

Các bài đã đăng