Thiết bị FBB 250

Thiết bị FBB 250

Thiết bị FBB 250:

  • Có thể thực hiện cuộc gọi thoại tốc độ cao lên tới 284 kbps;
  • Khả năng truy cập Email, Internet băng thông rộng;
  • Gửi và nhận tin nhắn văn bản SMS;
  • Thực hiện Hội nghị truyền hình;
  • Phủ sóng toàn cầu...