Công ty VISHIPEL tiếp và làm việc với Công ty Trực thăng miền Bắc trong lĩnh vực thông tin Cospas-Sarsat

fjrigjwwe9r2WS_TB_DataWeb:Description
(Vishipel) – Sáng ngày 10/11/2016, tại trụ sở Công ty VISHIPEL đã diễn ra Buổi thảo luận, trao đổi nghiệp vụ thông tin Cospas-Sarsat giữa Công ty VISHIPEL và Công ty Trực thăng miền Bắc...
Các bài đã đăng
Trang 1 / 3