Trao đổi công tác nghiệp vụ thông tin Cospas-Sarsat giữa Công ty VISHIPEL và Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng không

fjrigjwwe9r2WS_TB_DataWeb:Description
(Vishipel) – Sáng ngày 01/11/2016, tại trụ sở Công ty VISHIPEL đã diễn ra Buổi trao đổi công tác nghiệp vụ thông tin Cospas - Sarsat giữa Công ty VISHIPEL và Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng không...
Các bài đã đăng
Trang 1 / 3