RADAR JMA 9900

Thiết bị RADAR JMA 9900

Thiết bị RADAR JMA 9900

  • Màn hình màu LCD lớn: 23,1 inch với độ phân giải cao.
  • Chức năng chuyển mạch liên tục
  • Tần số thu phát và công suất:

Băng X (9410MHz): 25kW

Băng S (3050MHz): 30kW

  • Phạm vi phát hiện tối đa: 96nm

 

Các bài đã đăng