Thiết bị VHF JHF 770S

Thiết bị VHF JHF 770S

Thiết bị VHF JHF 770S:

  • Màn hình LCD rộng, dễ nhìn: 3,8 inch.
  • Công suất phát: 25W, 1W.
  • Phương thức liên lạc: Simplex, semi-duplex.
  • Dải tần số làm việc: (155.00 - 163.50) MHz.