Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội XXII Đảng bộ Quận Hồng Bàng

fjrigjwwe9r2WS_TB_DataWeb:Description
(Vishipel) – Chiều ngày 14/9/2016, Đảng bộ Công ty VISHIPEL đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố Hải Phòng và Nghị quyết Đại hội XXII Đảng bộ Quận Hồng Bàng...
Các bài đã đăng
15/07/2019  |  588 Lượt xem
27/03/2019  |  535 Lượt xem
03/12/2018  |  717 Lượt xem
20/09/2018  |  696 Lượt xem
10/08/2018  |  857 Lượt xem
28/07/2018  |  819 Lượt xem
05/04/2018  |  1021 Lượt xem
27/03/2018  |  861 Lượt xem
09/02/2018  |  784 Lượt xem
29/08/2017  |  1778 Lượt xem
Trang 1 / 3