Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội XXII Đảng bộ Quận Hồng Bàng

fjrigjwwe9r2WS_TB_DataWeb:Description
(Vishipel) – Chiều ngày 14/9/2016, Đảng bộ Công ty VISHIPEL đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố Hải Phòng và Nghị quyết Đại hội XXII Đảng bộ Quận Hồng Bàng...
Các bài đã đăng
28/07/2020  |  101 Lượt xem
15/07/2019  |  1174 Lượt xem
27/03/2019  |  941 Lượt xem
03/12/2018  |  1130 Lượt xem
20/09/2018  |  1090 Lượt xem
10/08/2018  |  1233 Lượt xem
28/07/2018  |  1224 Lượt xem
05/04/2018  |  1721 Lượt xem
27/03/2018  |  1268 Lượt xem
09/02/2018  |  1184 Lượt xem
Trang 1 / 3