Vishipel tham gia Giải bóng đá mini CCVCNLĐ Cục Hàng hải Việt Nam khu vực phía Bắc năm 2016

fjrigjwwe9r2WS_TB_DataWeb:Description
(Vishipel) – Sáng ngày 15/7/2016, tại Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I, Cục Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Lễ khai mạc Giải bóng đá mini công chức, viên chức và người lao động Cục Hàng hải Việt Nam khu vực phía Bắc năm 2016...
Các bài đã đăng
15/07/2019  |  596 Lượt xem
27/03/2019  |  543 Lượt xem
03/12/2018  |  724 Lượt xem
20/09/2018  |  700 Lượt xem
10/08/2018  |  860 Lượt xem
28/07/2018  |  822 Lượt xem
05/04/2018  |  1045 Lượt xem
27/03/2018  |  864 Lượt xem
09/02/2018  |  788 Lượt xem
29/08/2017  |  1786 Lượt xem
Trang 1 / 3