Vishipel tham gia Giải bóng đá mini CCVCNLĐ Cục Hàng hải Việt Nam khu vực phía Bắc năm 2016

(Vishipel) – Sáng ngày 15/7/2016, tại Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I, Cục Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Lễ khai mạc Giải bóng đá mini công chức, viên chức và người lao động Cục Hàng hải Việt Nam khu vực phía Bắc năm 2016...
Các bài đã đăng
15/07/2019  |  194 Lượt xem
27/03/2019  |  282 Lượt xem
03/12/2018  |  491 Lượt xem
20/09/2018  |  430 Lượt xem
10/08/2018  |  645 Lượt xem
28/07/2018  |  621 Lượt xem
05/04/2018  |  704 Lượt xem
27/03/2018  |  643 Lượt xem
09/02/2018  |  574 Lượt xem
29/08/2017  |  1491 Lượt xem
Trang 1 / 3