Quyết định số 226/QĐ-TTg phê duyệt đề án tổ chức thông tin liên lạc khẩn cấp dùng chung cho các tình huống tìm kiếm, cứu nạn

Số/Ký hiệu 226/QĐ-TTg
Ngày ban hành 04/02/2016
Ngày có hiệu lực 04/02/2016
Người ký Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải
Trích yếu Phê duyệt đề án tổ chức thông tin liên lạc khẩn cấp dùng chung cho các tình huống tìm kiếm, cứu nạn                 
Cơ quan ban hành                 Chính phủ
Phân loại Quyết định