Nghị định số 40/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Số/Ký hiệu 40/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/05/2016
Ngày có hiệu lực 01/07/2016
Người ký Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Quy định chi tiết thi hành một số điều luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định