Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Công ty Vishipel và Cục Kiểm ngư

fjrigjwwe9r2WS_TB_DataWeb:Description
(Vishipel) – Sáng ngày 24/05/2016, Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel) đã ký kết Thỏa thuận hợp tác với Cục Kiểm ngư tại Trụ sở Công ty Vishipel...
Các bài đã đăng