Hội nghị Tổng kết việc thực hiện Thỏa thận hợp tác giữa Công ty Vishipel và Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia

fjrigjwwe9r2WS_TB_DataWeb:Description
(Vishipel) – Sáng ngày 10/03/2016, tại Công ty Vishipel đã diễn ra Hội nghị Tổng kết về việc thực hiện Thỏa thuận cấp phát, thu nhận bản tin khí tượng thủy văn giữa Công ty Vishipel và Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia...