Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “4” luồng cho tàu có trọng tải lớn vào Sông Hậu

Thứ Ba, 08/03/2016, 08:05 GMT+7

TVH – TG – 05 – 2016

Vùng biển:  Tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng:  Luồng cho tàu có trọng tải lớn vào Sông Hậu.

Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải số “4”.

Tọa độ địa lý:

STT

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

1

Phao “4”

09°32’28,2” N

106°33’02,5” E

09°32’24,6” N

106°33’09,0” E

Căn cứ báo cáo số 113/CTBĐATHHTNB-KT ngày 07/3/2016 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ về việc tầm hiệu lực ánh sáng của phao hàng hải số “4” luồng cho tàu có trọng tải lớn vào sông Hậu,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo thay đổi đặc tính hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “4” luồng cho tàu có trọng tải lớn vào sông Hậu, chi tiết như sau:

* Đặc điểm nhận biết:

- Đường kính:                   Ø2,4m;

- Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,5 HL

Các đặc tính khác của phao báo hiệu hàng hải số “4” không thay đổi.

(Nguồn Tổng Công ty Bảo đảm ATHH miền Nam)