Về việc thiết lập mới 01 bộ phao phục vụ buộc tàu tránh bão tại khu vực đảo Cồn Cỏ - Quảng Trị

Thứ Năm, 28/01/2016, 09:52 GMT+7

QTI-02-2016

 

Vùng biển

: Quảng Trị

Căn cứ đề nghị số 212/ĐN-BTL ngày 19/01/2016 của Bộ tư lệnh cảnh sát biển  về việc đề nghị công bố 01 bộ phao buộc tàu tránh bão tại khu vực đảo Cồn Cỏ - Quảng Trị.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

Thiết lập mới 01 bộ phao buộc tàu tránh bão tại khu vực đảo Cồn Cỏ - Quảng Trị với các đặc tính như sau:

- Tọa độ địa lý:

 Tên phao

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

P1

17°09'13.4"

107°19'42.8"

17°09'09.7"

107°19'49.4"

- Tác dụng    : Buộc tàu tránh bão

- Hình dạng   : Hình trụ đường kính D = 3,0m

- Màu sắc      : Toàn thân màu vàng; mặt trên của phao được sơn thành bốn múi; Đỏ-Vàng xen kẽ nhau 

- Chiều cao của phao: 0,6m tính từ mặt nước