Quy định trang bị hệ thống báo động an ninh tàu biển SSAS

(Vishipel) - Thiết bị báo động an ninh tàu biển Cospas-Sarsat 406 MHz, gọi tắt là phao SSAS, là một thành phần của hệ thống vệ tinh Cospas-Sarsat, được phát triển thêm vào tháng 5/2005 nhằm tăng khả năng an toàn khi hành hải và chống lại các hành động khủng bố, tấn công tàu thuyền.

Rủi ro tai nạn luôn là một vấn đề lớn trong vận tải và giao nhận hàng hóa, đặc biệt là vận tải bằng đường biển. Bên cạnh các tính chất tai nạn thường thấy như: đâm va, mắc cạn, cháy nổ, nghiêng, lật, chìm tàu hay tràn dầu… cướp biển có vũ trang vẫn đang là một vấn nạn quốc tế và hiện chưa có giải pháp xử lý triệt để.

Trước tình trạng cướp biển ngày càng gia tăng và có tính chất nghiêm trọng hơn, tháng 12 năm 2002, Đại hội đồng lần thứ 22 của IMO đã thông qua bổ sung sửa đổi Chương XI-2, SOLAS 1974 và phê duyệt bộ luật mới: Bộ luật quốc tế về an ninh tàu và cảng biển (Bộ luật ISPS).

Theo Qui định XI-2/6 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974, đã được bổ sung sửa đổi tháng 12/2002 (SOLAS 74), các tàu hàng chạy tuyến quốc tế có tổng dung tích từ 500 GT trở lên phải trang bị hệ thống báo động an ninh (SSAS) theo thời hạn như sau:

1/ Tàu mới (tàu được đặt sống chính từ ngày 01/07/2004) phải trang bị SSAS từ khi đóng mới.

2/ Tàu hiện có (tàu được đặt sống chính trước ngày 01/07/2004):

a/ Tàu chở dầu, tàu chở hóa chất, tàu chở khí hóa lỏng và tàu chở hàng rời: phải trang bị tại đợt kiểm tra an toàn vô tuyến điện đầu tiên sau ngày 01/07/2004.

b/ Các tàu hàng khác: phải trang bị tại đợt kiểm tra an toàn vô tuyến điện đầu tiên sau ngày 01/07/2006.

Ngày 08/07/2004, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có công văn số 537/2004ĐK thông báo Đăng kiểm Việt Nam sẽ thực hiện kiểm tra SSAS lắp đặt trên tất cả các tàu treo cờ Việt Nam theo sự ủy quyền của Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải. Liên quan đến việc lắp đặt và kiểm tra SSAS, các chủ tàu biển cần lưu ý:

1/ Các SSAS lắp đặt trên tàu phải là kiểu được Đăng kiểm Việt Nam hoặc cơ quan/ tổ chức được Đăng kiểm Việt Nam thừa nhận phê duyệt.

2/ Hồ sơ thiết kế lắp đặt hệ thống phải được Đăng kiểm Việt Nam phê duyệt (liên hệ với Cơ quan Đăng kiểm Việt Nam để thực hiện thủ tục phê duyệt hồ sơ thiết kế trước khi lắp đặt SSAS cho tàu).

3/ Việc lắp đặt SSAS trên tàu phải được thực hiện dưới sự giám sát của Đăng kiểm viên VR. Sau đó, mỗi năm SSAS phải được kiểm tra một lần. Đợt kiểm tra hàng năm SSAS nên được tiến hành trùng với đợt kiểm tra an toàn vô tuyến điện.

4/ Thủ tục kiểm tra: Kiểm tra lần đầu lắp đặt SSAS lên tàu và kiểm tra hàng năm SSAS theo thủ tục của Đăng kiểm Việt Nam.

Để đáp ứng kịp thời các yêu cầu của Công ước quốc tế SOLAS 1974, vào tháng 5/2005 Tổ chức Cospas-Sarsat quốc tế đã phát triển thêm thiết bị phao báo động an ninh tàu biển Cospas-Sarsat 406 MHz, gọi tắt là phao SSAS. Phao SSAS có thể được thiết kế hoàn toàn mới hoặc dựa trên các thiết kế có sẵn của các phao cấp cứu Cospas-Sarsat 406 MHz khác để phát triển thêm và hoàn toàn phù hợp với tất cả các đặc tính của các phao cấp cứu Cospas-Sarsat 406 MHz đã được kiểm nghiệm và thông qua. Sự bổ sung tính năng mới này của Cospas-Sarsat nhằm tạo ra các báo động an ninh tàu độc lập với hệ thống khác mà vẫn hoàn phù hợp với các yêu cầu của IMO. Bên cạnh đó, Tổ chức Inmarsat cũng đã xác nhận sự sẵn sàng đầy đủ về việc chuyển điện SSAS qua các thiết bị Inmarsat-C, Inmarsat mini-C ngay khi các quy định sửa đổi của SOLAS 1974 có hiệu lực.

Xin mời nghe bài đọc tại đây

Ý kiến độc giả ( 0 )
Off Telex VNI VIQR