Về việc phục hồi hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “0” luồng cho tàu có trọng tải lớn vào Sông Hậu

Thứ Hai, 14/12/2015, 11:20 GMT+7

TVH – TG – 15 – 2015

Vùng biển:  Tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng:  Luồng cho tàu có trọng tải lớn vào Sông Hậu.

Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải số “0”.

Tọa độ địa lý:

STT

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

1

Phao “0”

09°31’34,7” N

106°34’09,4” E

09°31’31,0” N

106°34’15,8” E

Căn cứ báo cáo số   /BCSC-CTBĐATHHTNB ngày 08/12/2015 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ về hoàn thành khắc phục phao báo hiệu hàng hải số “0” thuộc luồng cho tàu có trọng tải lớn vào Sông Hậu,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải số “0” luồng cho tàu có trọng tải lớn vào Sông Hậu đã được phục hồi hoạt động từ ngày 08/12/2015 với các đặc tính như sau:

- Đường kính phao 2,0 mét.

- Tầm hiệu lực ánh sáng:  2,5 hải lý.

- Các đặc tính hoạt động khác không thay đổi.

Thông báo hàng hải số 229/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 07/12/2015 hết hiệu lực./.