Hệ thống Đài TTDH Việt Nam với nhiệm vụ phối hợp hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển và trong vùng nước cảng biển

(Vishipel) - Ngày 20/01/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 06/2014/QĐ-TTg ban hành Quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển và trong vùng nước cảng biển. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2014 thay thế Quyết định số 103/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Quy chế này quy định về hoạt động phối hợp tìm kiếm cứu nạn (TKCN) trên biển và trong vùng nước cảng biển; trách nhiệm chủ trì, phối hợp tìm kiếm, cứu nạn của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển và các tổ chức, cá nhân. Theo đó, trách nhiệm của Hệ thống Thông tin Duyên hải Việt Nam (Hệ thống TTDH) được quy định trong Quy chế cơ bản tại những điểm sau:

- Hệ thống TTDH bao gồm cả vô tuyến mặt đất và vô tuyến vệ tinh trực 24/24 giờ để tiếp nhận thông tin cấp cứu-khẩn cấp trên biển và báo cáo cho cơ quan, tổ chức có trách nhiệm về TKCN.

- Hệ thống TTDH phát các thông tin về hoạt động TKCN người, phương tiện đang gặp nguy hiểm trên biển trên các tần số, phương thức theo quy định.

- Hệ thống TTDH phát tin cảnh báo cho người, phương tiện hoạt động trên biển biết để chủ động có biện pháp phòng tránh thiên tai, thảm họa trong khu vực bị ảnh hưởng trên biển.

- Hệ thống TTDH được quy định là đơn vị duy trì thông tin liên lạc với Chỉ huy hiện trường và phương tiện bị nạn.

Là một trong những đơn vị phối hợp thông tin tìm kiếm cứu nạn trên biển và trong vùng nước cảng biển, Hệ thống TTDH với 33 Đài Thông tin Duyên hải, nằm trong hệ thống Cấp cứu và an toàn hàng hải toàn cầu (GMDSS) có tầm phủ sóng rộng, bao phủ các vùng biển trong nước và quốc tế. Hệ thống trực canh với chế độ 24/7 trong mọi điều kiện thời tiết, các Đài trong hệ thống kết nối với nhau tạo thành một hệ thống thống nhất, nằm trong mạng lưới thông tin liên lạc toàn cầu.

Hệ thống TTDH đã thực hiện việc trực canh liên tục ở chế độ 24/7 trên 07 tần số HF/MF/VHF của phương thức DSC và 02 tần số VHF/HF của phương thức Thoại tại các Đài TTDH, phương thức Cospas-Sarsat tại Đài VNLUT/MCC, phương thức Inmarsat tại Đài LES Hải Phòng. Theo số liệu năm 2014, Hệ thống đã tiếp nhận và xử lý gần 300 sự kiện thông tin Cấp cứu - Khẩn cấp và An toàn - An ninh. Việc xử lý các thông tin cấp cứu – khẩn cấp đã trợ giúp cho 1331 thuyền viên trong đó có 1300 người Việt Nam và 31 người nước ngoài.

Hệ thống TTDH còn thu nhận và xử lý các sự kiện về an ninh tàu biển (tàu bị tấn công, bắt giữ) và các sự kiện về phát hiện tàu Trung Quốc trong vùng biển Việt Nam, về hoạt động kéo giàn khoan, hoạt động của giàn khoan, khảo sát địa chấn, sự kiện về hoạt động diễn tập quân sự, bắn đạn thật, hoạt động/ ngừng hoạt động trạm AIS, đua thuyền, lắp đặt đường ống ngầm,…).

Cùng với các đơn vị chủ trì, các lực lượng phối hợp hoạt động TKCN trên biển và trong vùng nước cảng biển, Hệ thống TTDH luôn cam kết thực hiện nhiệm vụ theo các quy định quốc tế và quốc gia, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn trong nước và góp phần thực hiện tốt nghĩa vụ nhân đạo của quốc gia thành viên Công ước tìm kiếm cứu nạn trên biển (SAR 79).

Xin mời nghe bài đọc tại đây

Ý kiến độc giả ( 0 )
Off Telex VNI VIQR