Hướng dẫn phòng tránh báo động cấp cứu giả và báo hủy tín hiệu cấp cứu trong thông tin vệ tinh

(Vishipel) - Tổ chức Hàng hải quốc tế ghi nhận với số lượng báo động cấp cứu giả quá nhiều đã gây áp lực đối với các Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn.

Nguyên nhân phát báo động cấp cứu giả một phần do lỗi chủ quan của con người và một phần do cấu trúc của thiết bị. Vì vậy, để hạn chế tối đa việc phát báo động cấp cứu giả chúng ta làm theo hướng dẫn như sau:

1. Hướng dẫn phòng tránh báo động cấp cứu giả:

- Các tàu thực hiện đăng ký cho tất cả các thiết bị GMDSS phát xạ qua sóng vệ tinh và đảm bảo rằng dữ liệu đăng ký này là có sẵn để RCCs;

- Yêu cầu tất cả sỹ quan trên tàu phải có giấy chứng nhận phù hợp với việc khai thác các thiết bị vô tuyến GMDSS; đồng thời hiểu rõ được tầm quan trọng và hậu quả của việc phát xạ các báo động cấp cứu giả.

- Sỹ quan trên tàu được trang bị các kỹ năng, tập huấn thành thạo các thao tác và am hiểu về GMDSS, cũng như các nút bấm phát cấp cứu của thiết bị Inmarsat C, EPIRB phát xạ qua sóng vệ tinh. Đặc biệt là cách kiểm tra thiết bị, test chức năng Distress.

- Cung cấp hướng dẫn hoạt động của các thiết bị phát tín hiệu báo động cấp cứu rõ ràng, chính xác và dễ hiểu (hướng dẫn bảo trì và vận hành khai thác cần được tách ra được viết bằng cả tiếng Anh và ngôn ngữ quốc gia, vì đây là sự cần thiết). Khi thiết bị có chức năng phát xạ báo động cấp cứu đã được cài đặt, các hướng dẫn cảnh báo cần gây sự chú ý đặc biệt.

- Thông báo cho các chủ tàu và sỹ quan trên tàu về tác hại của sự gia tăng các cảnh báo cấp cứu giả. Các bước cần phải thực hiện để ngăn chặn sự phát xạ và các thủ tục sau khi đã phát xạ báo động cấp cứu giả.

- Tuyên truyền các quy định về luật tần số, quy định về xử phạt của Nhà nước liên quan đến phát báo động cấp cứu giả.

- Đối với phao EPIRB hỏng hoặc phao EPIRB trên tàu bị phá hủy hoặc vì lý do nào khác mà EPIRB không còn được sử dụng: Để phao EPIRB không hoạt động, bạn có thể thực hiện bằng cách tháo pin trước khi tháo dỡ hoặc trước khi trả lại cho nhà sản xuất để cài đặt lại. Đối với các tàu đã được bán hoặc chuyển sang chủ mới thì phao EPIRB của tàu phải được đăng ký lại.

Lưu ý: EPIRB được trả lại cho nhà sản xuất, nên được bọc trong giấy bạc để ngăn chặn việc phát xạ tín hiệu trong quá trình vận chuyển.

2. Cách báo hủy tín hiệu cấp cứu trong thông tin vệ tinh

Khi có 1 tín hiệu báo động cấp cứu được phát đi từ tàu, tín hiệu này nhanh chóng được chuyển đến cơ quan chủ trì tìm kiếm cứu nạn để phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn. Vì vậy, báo động cấp cứu dù là thật hay giả đều được xử lý ngay lập tức. Việc tàu vô tình phát một tín hiệu báo động cấp cứu giả đúng lúc có một báo động thật sẽ làm ảnh hưởng đến việc xử lý thông tin. Như vậy, việc tàu nhanh chóng báo hủy cuộc gọi cấp cứu giả là điều cực kỳ quan trọng, cần thiết và tránh được những lãng phí không cần thiết.

Lưu ý: Đối với mỗi phương thức phát báo động cấp cứu giả sẽ có thủ tục báo hủy tương đương. Ngay lập tức Đài tàu phải tắt thiết bị đang phát xạ báo động, tiếp theo đó thực hiện theo thủ tục báo hủy cấp cứu.

Thủ tục báo hủy các tín hiệu báo động cấp cứu giả:

* Trường hợp phát tín hiệu báo động giả từ thiết bị Inmarsat C:

Trong trường hợp phát nhầm một báo động cấp cứu, vì bất cứ lý do gì, phải thông báo huỷ cho trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn bằng cách gửi một bức điện có ưu tiên cấp cứu qua Đài LES mà tàu đã sử dụng khi phát nhầm báo động cấp cứu.

Bức điện soạn gồm có các thông tin như: tên tàu, hô hiệu, số nhận dạng Inmarsat, vị trí của tàu, nội dung báo hủy tín hiệu cấp cứu.

Bức điện có mẫu như sau:

Tên, hô hiệu, số nhận dạng của Đài phát báo động.

Vị trí của tàu

Cụm từ: Cancel my Inmarsat-C distress alert of

(Ngày, giờ  báo hủy theo giờ UTC)

=Master+

* Trường hợp phát báo động giả bằng thiết bị phao EPIRB:

Vì bất kỳ lý do nào mà 1 phao EPIRB vô tình bị kích hoạt thì Đài tàu phải liên lạc với một đài bờ gần nhất hoặc một đài LES thích hợp hoặc trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn để thực hiện hủy tín hiệu báo động cấp cứu.

Tránh các trường hợp phát báo động cấp cứu giả lặp đi lặp lại nhiều lần gây can nhiễu cho các báo động cấp cứu thật. Do đó các tàu phải thực hiện cẩn trọng, tránh gây nên các tổn thất không cần thiết.

Trên đây là những hướng dẫn, khuyến nghị cần biết cho người khai thác các thiết bị thông tin vệ tinh có chức năng phát tín hiệu báo động cấp cứu. Nếu cần hỗ trợ về kỹ thuật và dịch vụ liên quan đề nghị đài tàu liên hệ trực tiếp với Đài thông tin Vệ tinh mặt đất Inmarsat Hải Phòng theo số điện thoại 0313.880.114 nhánh 1 hoặc địa chỉ Email: les_support@hples.com.vn.

Xin mời nghe bài đọc tại đây

Ý kiến độc giả ( 0 )
Off Telex VNI VIQR