Nghị định số 109/2014/NĐ-CP của Chính phủ: Về Quy chế bảo vệ công trình cảng biển và luồng hàng hải

Số/Ký hiệu 109/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 20/11/2014
Ngày có hiệu lực 05/01/2015
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Về Quy chế bảo vệ công trình cảng biển và luồng hàng hải
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định