Đài TTDH Cần Thơ tuyên truyền, phổ biến kiến thức và hướng dẫn bà con ngư dân sử dụng thiết bị TTLL trên biển

Các bài đã đăng