Lời cảm ơn của chủ tàu cá QNg 96246-TS tới Hệ thống Đài TTDH Việt Nam

fjrigjwwe9r2WS_TB_DataWeb:Content

(Vishipel) – Lời cảm ơn của chủ tàu cá QNg 96246-TS tới Hệ thống Đài TTDH Việt Nam đã thông tin trợ giúp 02 thuyền viên của tàu được vào đất liền và đưa đi cấp cứu kịp thời.

Chiều ngày 05/07/2012, trên tần số cấp cứu 7903 kHz, Đài Thông tin Duyên hải Đà Nẵng đã nhận được thông tin cấp cứu y tế từ thuyền trưởng tàu cá QNg 96246-TS báo thông tin trên tàu có 02 thuyền viên bị thương do va đập vào máy nổ. Nhờ sự giúp đỡ nhanh chóng từ các đơn vị TKCN trên bờ và đặc biệt là sự trợ giúp, thông tin liên lạc hiện trường của Đài TTDH Đà Nẵng mà 02 thuyền viên đã được đưa về bờ đi cấp cứu kịp thời.
Không chỉ qua đàm thoại vô tuyến với Đài TTDH Đà Nẵng, thuyền trưởng tàu QNg 96246-TS còn bày tỏ bằng văn bản lời cảm ơn về sự giúp đỡ kịp thời, nhanh chóng trong việc cấp cứu giành lại sự sống cho thuyền viên của tàu cá QNg 96246-TS đối với Hệ thống Đài TTDH Việt Nam trong đó có Đài TTDH Đà Nẵng.