BGAN

(Vishipel) - BGAN là dịch vụ thông tin di động qua vệ tinh đầu tiên cho phép đồng thời thiết lập cuộc gọi thoại và truyền dữ liệu băng thông rộng trên cùng một thiết bị đầu cuối, tại cùng một thời điểm.

BGAN cũng là dịch vụ thông tin di động vệ tinh đầu tiên đảm bảo tốc độ truy cập theo yêu cầu (32 kbps, 64 kbps, 128 kbps, 256 kbps).

Với BGAN người sử dụng dễ dàng thiết lập một văn phòng di động băng thông rộng chỉ trong ít phút.

Tiện ích

  • Kết nối băng thông rộng đến 492kbps.
  • Thực hiện đồng thời gọi thoại và truyền dữ liệu.
  • Thiết bị đầu cuối gọn nhẹ và linh hoạt.
  • Dễ dàng  sử dụng với khả năng kết nối toàn cầu.
  • Đảm bảo các yêu cầu về bảo mật thông tin.

Các ứng dụng cơ bản:

Standard IP:

- Tốc độ truy cập tối đa đến 492 kbps trên kênh chia sẻ
- Thích hợp cho các ứng dụng email, truy cập Internet, Intranet, FTP, ....
- Cước được tính theo lưu lượng sử dụng (Mbyte)

Streaming IP:

- Đảm bảo tốc độ truy cập theo yêu cầu đến 256 kbps.
- Thích hợp cho các ứng dụng Live video / audio, Hội nghị truyền hình, ...
- Cước được tính theo thời gian kết nối.

Thoại quay số trực tiếp
- Chất lượng thoại Landline 4kbps
- Voice mail
- Đến và từ các thuê bao di động

Tin nhắn SMS:
- Gửi và nhận tin nhắn dạng văn bản tới 160 ký tự.

 

Fax:
- Chuẩn G3 qua kênh 3.1kHz audio*

 

ISDN:
- Hỗ trợ ISDN tốc độ 64 kbps.

Trang 1 / 2