Inmarsat Fleet

 

  Fleet 77  Fleet 55  Fleet 33 
Vùng phủ sóng  - Toàn cầu 

- Thoại toàn cầu

- Spot beam fax, email và Data

- Thoại toàn cầu

- Spot beam fax, email và Data

Ứng dụng chính  - Thoại & Fax Email và truyền file có dung lượng lớn
- Duyệt Web
- Truy cập mạng riêng ảo VPN
- Bảo dưỡng từ xa
- Thoại & Fax Email và truyền file có dung lượng lớn
- Duyệt Web
- Truy cập mạng riêng ảo VPN
- Bảo dưỡng từ xa
- Thoại & Fax Email và truyền file có dung lượng lớn
- Duyệt Web
- Truy cập mạng riêng ảo VPN
Thoại  - 4.8kbps
- 64kbps ISDN
- 3.1kHz audio
- 4.8kbps
- 3.1kHz audio thoại số
- 4.8kbps
Data
(chuyển mạch) 
- 64kbps ISDN (Chuẩn Châu âu)
- 128kbps (chọn thêm)
- 64kbps ISDN (chuẩn Châu âu) - 9.6kbps 
Data (MPDS)  Chuẩn MPDS, tối đa 64kbps Chuẩn MPDS, tối đa 64kbps Tối đa 28.8kbps (gửi / nhận)
Fax  - 2.4kbps
- 9.6kbps
- 64kbps G4
- 9.6kbps
- 64kbps G4
- 9.6kbps
Cấp cứu và an toàn theo GMDSS  Theo IMO cho thoại A888(21) Không hỗ trợ Không hỗ trợ
Kích thước Anten  75 - 90cm đường kính 50 - 60cm đường kính 25 - 35cm đường kính
Trọng lượng Anten  27 - 80kg 15 - 18kg 4.5 - 8kg

 

 

Trang 1 / 2