Thư cảm ơn của Tàu cá QNG 90927 TS

(Vishipel) - Ngày 28/02/2014 Đài TTDH Nha Trang nhận được thư cảm ơn của chủ tàu QNG 90927 TS đã thông tin trợ giúp 30 ngư dân của tàu về bờ an toàn.

Thông tin trợ giúp 30 ngư dân của tàu cá QNG 90927 TS về bờ an toàn

Ngày 28/02/2014 Đài TTDH Nha Trang nhận được thư cảm ơn của chủ tàu QNG 90927 TS, bức thư có đoạn: "Thay mặt toàn bộ thuyền viên trên tàu, tôi xin cảm ơn Đài TTDH Nha Trang nói riêng và Hệ thống Đài TTDH Việt Nam nói chung. Tôi mong Hệ thống mãi mãi là cầu nối giữa người dân trên bển và cơ quan Tìm kiếm Cứu nạn trên bờ cũng như người thân trên đất liền."

Dưới đây là nội dung Thư cảm ơn của Ông Nguyễn Đình Hiệp - Thuyền trưởng, chủ tàu cá QNG 90927 TS: