fjrigjwwe9r2WS_TB_DataWeb:Content

CÔNG TY TNHH MTV THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HÀNG HẢI VIỆT NAM (VISHIPEL)

Địa chỉ : Số 02 Nguyễn Thượng Hiền - P. Minh Khai - Q. Hồng Bàng - TP. Hải Phòng. 
Điện thoại  : +84 (0)225 3746464
Fax : +84 (0)225 3747062
Hotline : +84 (0)978 000247
Email : contact@vishipel.com.vn; truyenthong@vishipel.com.vn

 

Khối phòng chuyên môn

Khối Chi nhánh và Trung tâm

Hệ thống Thông tin Duyên hải Việt Nam