• 1. Phòng Chính sách Kinh doanh
  • Địa chỉ: số 02 Nguyễn Thượng Hiền, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

   Email: 

   Trưởng phòng Ông Nguyễn Hữu Hiếu
   Điện thoại +84-(0)225-7770041
   Email hieunh@vishipel.com.vn
   Phó Trưởng phòng Bà Hà Thu Huyền
   Điện thoại +84-(0)225-7770041
   Email hthuyen@vishipel.com.vn
   Phó Trưởng phòng Bà Nguyễn Thị Hà
   Điện thoại +84-(0)225-7770041
   Email nguyenha@vishipel.com.vn

    

 • 2. Phòng Điều hành Mạng
 • 3. Phòng Hành chính Tổng hợp
 • 4. Phòng Kế hoạch Đầu tư
  • Địa chỉ: số 02 Nguyễn Thượng Hiền, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

   Email: khdt@vishipel.com.vn

   Trưởng phòng Bà Nguyễn Thị Thu Hương
   Điện thoại +84-(0)225-7770040
   Email nthuong@vishipel.com.vn
   Phó Trưởng phòng Ông Lê Minh Long
   Điện thoại +84-(0)225-7770040
   Email minhlong@vishipel.com.vn

    

 • 5. Phòng Nghiên cứu Phát triển
 • 6. Phòng Tài chính Kế toán
 • 7. Phòng Tổ chức Lao động
  • Địa chỉ: số 02 Nguyễn Thượng Hiền, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

   Email:

   Trưởng phòng Ông Đinh Hồng Phong
   Điện thoại +84-(0)225-7770032
   Email phongdh@vishipel.com.vn
   Phó Trưởng phòng Bà Nguyễn Thị Hải Yến
   Điện thoại +84-(0)225-7770032
   Email nthaiyen@vishipel.com.vn

    

Video
Thư viện ảnh