• 1. Chi nhánh Công ty tại TP. Hồ Chí Minh
  • fjrigjwwe9r2WS_TB_DataWeb:Content

   Địa chỉ: 432-436 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

   Điện thoại: +84-(0)28-3941 3415

   Fax: +84-(0)-28-3940 2071

   Email: dvhcmc@vishipel.com.vn

   Giám đốc : Ông Phạm Minh Tuấn
   Điện thoại : +84-(0)28-38260156
   Email : pmtuan@vishipel.com.vn
   Phó Giám đốc : Ông Trần Đức Thành
   Điện thoại : +84-(0)28-39402072
   Email : tdthanh@vishipel.com.vn
   Phó Giám đốc Ông Trần Thiện Sang
   Điện thoại : +84-(0)28-38259889
   Email sang@vishipel.com.vn

    

 • 2. Trung tâm Dịch vụ khách hàng
 • 3. Trung tâm viễn thông và Công nghệ thông tin
  • Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Thượng Hiền, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

   Điện thoại:

   Email:

   Giám đốc Ông Mai Việt Hà
   Điện thoại :
   Email mvha@vishipel.com.vn
   Phó Giám đốc : Ông Đào Văn Đông
   Điện thoại :
   Email :dongdv@vishipel.com.vn

    

Video
Thư viện ảnh