Đăng ký trực tuyến lớp GOC/ROC
Để thuận tiện cho việc đăng ký học các khóa đào tạo nghiệp vụ, chúng tôi mời bạn có thể đăng ký theo mẫu dưới đây.
Chúng tôi sẽ liên hệ và gửi thủ tục nhập học cho bạn trong thời gian sớm nhất.
Họ và tên:*
Công ty:
Địa chỉ:*
Tên khóa học:*
Điện thoại di động:*
Email:*
Mã xác nhận:*
 
Vui lòng nhập đầy đủ thông tin tại những trường có dấu (*)