STT
Tên tài liệu
Tải về
Hướng dẫn cài đặt mã MMSI cho thiết bị AIS
Hướng dẫn cấp và hòa mạng số nhận dạng (IMN) Inmarsat trên tàu
Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Skyfile Mail trên thiết bị FFB Sailor
Hướng dẫn gửi Email chiều BỜ - TÀU
Hướng dẫn gửi Email Inmarsat-C qua HPLES
Hướng dẫn gọi cấp cứu cho tàu theo GMDSS
Hỗ trợ sản phẩm
  Tel:    +84-(0)225-374 6456
  Fax:   +84-(0)225-374 6456
Hỗ trợ giải pháp và dịch vụ
  Tel:    +84-(0)-225-3569330
  Fax:   +84-(0)-225-3842073