tàu cá

Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 19 giờ, ngày 28/04/2017

Thứ Sáu, 28/04/2017, 18:53 GMT+7

(VISHIPEL)- Dự báo thời tiết biển phục vụ 23 tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 19 giờ, ngày 28/04/2017.
Các bài đã đăng
Trang 1 / 4