Dự báo thời tiết biển cho 24 giờ kể từ 19 giờ, ngày 02/10/2013

Thứ Tư, 02/10/2013, 19:13 GMT+7

Tình hình chung: Vào lúc 13 giờ, ngày 02/10/2013. Một dải hội tụ nhiệt đới nằm dọc từ 12 - 14 độ vĩ Bắc kết nối với một vùng thấp vị trí ở vào khoảng 13.5 – 14. 5 độ vĩ Bắc, 109.5 – 110.5 độ kinh Đông với gió Đông Bắc cường độ trung bình lan khắp vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, trong khi gió Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh lan khắp khu vực Giữa và Nam Biển Đông.
Dự báo thời tiết đi biển cho 24 giờ kể từ 19 giờ, ngày 02/10/2013
Vịnh Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 4 - 5. Biển động nhẹ.
Khu vực Cảng Hải Phòng: Nhiều mây, không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 3 – 4.
Vùng biển từ Đà Nẵng đến Cam Ranh: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10km trong mưa. ở phía Bắc Gió Đông đến Đông Bắc cấp 4, biển êm ; ở phía Nam có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.
Vùng biển từ Vũng Tàu đến Côn Đảo: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.
Vịnh Thái Lan: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4. Biển êm. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.
Vùng biển Quảng Đông - Trung Quốc: Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 4 - 5. Biển động nhẹ.
Khu vực Bắc Biển Đông: Nhiều mây, mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 5. Biển động nhẹ.
Khu vực Giữa Biển Đông: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10km trong mưa. Ở phía Bắc gió Đông Bắc đến Đông cấp 4 – 5, Biển động nhẹ ; ở phía Nam có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.
Khu vực Nam Biển Đông: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.
Khu vực quần đảo Hoàng Sa: Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Biển êm.
Khu vực quần đảo Trường Sa: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.
Vùng biển Bunguran: Nhiều mây, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4. Biển êm.