Bảng tần số gọi Cấp cứu, Khẩn cấp trên biển qua Hệ thống Đài TTDH Việt Nam

Thứ Sáu, 07/10/2016, 08:08 GMT+7