Bảng tần số gọi Cấp cứu trên biển 24/7 qua Hệ thống Thông tin Duyên hải Việt Nam

Thứ Sáu, 07/10/2016, 08:08 GMT+7