Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 19 giờ, ngày 17/07/2017.

Thứ Hai, 17/07/2017, 17:58 GMT+7

 

1.Tuyến Đầm Hà - Đảo Trần Tỉnh Quảng Ninh:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông nam cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển hơi động.Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 2,9m lúc 13h14', thấp nhất 1,4m lúc 22h14'.

2.Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ Thành phố Hải Phòng:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông nam cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển hơi động.Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 2,0m lúc 15h58', thấp nhất 1,5m lúc 23h59'.

3.Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ Tỉnh Quảng Trị:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây nam đến nam cấp 3-4.Sóng biển cao: 0,5-1,5m.Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 1,0m lúc 06h27', thấp nhất 0,5m lúc 12h48'.

4.Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa Thành phố Đà Nẵng:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây nam đến nam cấp 3-4.Sóng biển cao: 0,75-1,75m, biển hơi động.Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 0,9m lúc 05h09', thấp nhất 0,4m lúc 13h06'.

5.Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn Tỉnh Quảng Ngãi:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây nam đến nam cấp 3-4.Sóng biển cao: 0,75-1,75m, biển hơi động.Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,2m lúc 04h01', thấp nhất 0,7m lúc 11h54'.

6.Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây nam cấp 4.Sóng biển cao: 1,5-2,5m, biển hơi động.Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 1,5m lúc 06h18', thấp nhất 1,0m lúc 14h09'.

7.Tuyến Nha Trang – Hòn Nội Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây nam cấp 4.Sóng biển cao: 1,5-2,5m, biển hơi động.Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,4m lúc 05h12', thấp nhất 0,9m lúc 12h41'.

8.Tuyến Phan Thiết – Phú Quý Tỉnh Bình Thuận:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.Sóng biển cao: 2,0-3,0m, biển động.Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 1,7m lúc 07h16', thấp nhất 1,0m lúc 00h09'.

9.Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.Sóng biển cao: 2,0-3,0m, biển động.Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,5m lúc 08h15', thấp nhất 1,5m lúc 15h10'.

10.Tuyến Trần Văn Thời –Hòn Chuối Tỉnh Cà Mau:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển hơi động.Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,9m lúc 11h17', thấp nhất 0,4m lúc 03h24'.

11.Tuyến An Biên –Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển hơi động.Thủy triều tại Xẻo Rô: cao nhất 1,0m lúc 12h02', thấp nhất 0,5m lúc 04h45'.

12.Tuyến An Biên –Nam Du Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển hơi động.Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 11h04', thấp nhất 0,5m lúc 03h50'.

13.Tuyến An Biên – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển hơi động.Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 0,9m lúc 17h34', thấp nhất 0,7m lúc 03h41'.

14.Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển hơi động.Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,0m lúc 10h49', thấp nhất 0,3m lúc 03h29'.

15.Tuyến Rạch Giá – Nam Du Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển hơi động.Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 11h04', thấp nhất 0,5m lúc 03h50'.

16.Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển hơi động.Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 0,9m lúc 17h34', thấp nhất 0,7m lúc 03h41'.

17.Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển hơi động.Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 0,9m lúc 17h34', thấp nhất 0,7m lúc 03h41'.

18.Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển hơi động.Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,2m lúc 13h39', thấp nhất 0,7m lúc 04h46'.

19.Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển hơi động.Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 0,9m lúc 17h34', thấp nhất 0,7m lúc 03h41'.

20.Tuyến Phú Quốc – Nam Du Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển hơi động.Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 11h04', thấp nhất 0,5m lúc 03h50'.

21.Tuyến Nam Du – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển hơi động.Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,7m lúc 15h57', thấp nhất 0,1m lúc 22h14'.

22.Tuyến Lại Sơn – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển hơi động.Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 0,9m lúc 10h14', thấp nhất 0,5m lúc 02h14'.

23.Tuyến Lại Sơn – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển hơi động.Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 0,9m lúc 17h34', thấp nhất 0,7m lúc 03h41'.

Trích nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương.

Các bài đã đăng
Trang 1 / 78