Dự báo thời tiết biển cho 24 giờ kể từ 19 giờ ngày 17/07/2017

Thứ Hai, 17/07/2017, 17:34 GMT+7

Tình hình chung: Vào lúc 13 giờ ngày 17/07/2017, gió Tây Nam cường độ trung bình đến mạnh bao trùm khu vực giữa và nam Biển đông.

Bắc Vịnh Bắc Bộ: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Đông nam cấp 4-5. Biển động nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nam Vịnh Bắc Bộ: Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông nam đến Nam cấp 3-4. Biển êm.

Khu vực Cảng Hải Phòng: Có mây, có lúc có mưa rào và dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Đông nam cấp 4.

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Cam Ranh: Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Tây nam cấp 4. Biển êm.

Vùng biển từ Vũng Tàu đến Côn Đảo: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Vịnh Thái Lan: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây đến Tây nam cấp 3-4. Biển êm. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vùng biển Quảng Đông - Trung Quốc: Có mây, mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4 – 10 km. Gió Đông nam cấp 4 - 5. Biển động nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Khu vực Bắc và Giữa Biển Đông: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Phía Bắc có gió Đông đến Đông Nam, phía Nam Gió Tây nam đến Nam cấp 4-5, Biển động nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Biển Đông: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Khu vực quần đảo Hoàng Sa: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Đông nam cấp 4, biển êm. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Khu vực quần đảo Trường Sa: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây nam cấp 4-5, giật cấp 6-7. Biển động nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Vùng biển Bunguran: Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Tây nam cấp 4. Biển êm.