Về việc phục hồi hoạt động thiết bị đèn báo hiệu tiêu A của chập tiêu A-B trên đoạn Lạch Huyện - luồng hàng hải Hải Phòng

Thứ Tư, 12/07/2017, 10:08 GMT+7

HPG-74-2017

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

Tên báo hiệu

: Hải Phòng

: Tiêu A

Tọa độ địa lý

:

 Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

 

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 

20°49'58.5"

106°53'20.0"

20°49'54.9"

106°53'26.7"

 

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về khắc phục sự cố đèn tiêu A của chập tiêu A-B trên đoạn Lạch Huyện - luồng hàng hải Hải Phòng.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Thiết bị đèn báo hiệu tiêu A của chập tiêu A-B trên đoạn Lạch Huyện - luồng hàng hải Hải Phòng đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

Thông báo hàng hải số 169/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 07/7/2017 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc không còn hiệu lực.

(Nguồn Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)