Dự báo các trường hải dương phục vụ hoạt động khai thác T7-2017 (P1)

1. Vùng biển vịnh Bắc Bộ

- Phía bắc vịnh: Dòng chảy từ khu vực phía nam vịnh chảy theo hướng đông bắc và hướng về phía eo biển Quỳnh Châu với tốc độ trung bình khoảng 0,6 hải lý/giờ, lớn nhất 1,2 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển có xu thế ấm hơn và dao động từ 29,5- 30,4oC, trung bình 29,8oC .

- Phía nam vịnh: Dòng chảy cũng chủ yếu có hướng đông bắc với tốc độ trung bình 0,5 hải lý/giờ, lớn nhất 1,4 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển dao động từ 29,3- 30,3oC, trung bình 29,8oC.

2. Vùng biển Trung Bộ và giữa Biển Đông

-  Vùng biển Quảng Trị đến Bình Thuận: Dòng chảy chủ yếu có hướng bắc và đông băc tốc độ trung bình 0,4 hải lý/giờ và lớn nhất đạt khoảng 2,7 hải lý/giờ, khu vực KĐ 108o00’ -111o00’, VĐ 15o00’-17o00’ xuất hiện xoáy thuận. Nhiệt độ nước biển dao động trong khoảng 25,4 -31,0oC, trung bình 28,1oC. Khu vực biển từ Quảng Ngãi đến Nha Trang xuất hiện khối nước có nhiệt độ thấp hơn 27,5oC (giá trị nhỏ nhất khoảng 25,4oC).

- Vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Bắc Biển Đông: tồn tại các khu vực xoáy ở vị trí : KĐ 114o00’ -116o00’ VĐ 16o00’-18o00’. Tốc độ dòng chảy trung bình 0,6 hải lý/giờ, lớn nhât 1,7 hải lý /giờ. Nhiệt độ nước biển duy trì ổn định và dao động trong khoảng: 25,9 -30,1oC, trung bình 28,7oC

- Vùng biển giữa Biển Đông: Tồn tại các vùng xoáy ở vị trí: KĐ 110o00’ -113o00’, VĐ 12o00’-15o00’; và KĐ 112o00’ -115o00’, VĐ 11o00’-13o00’, tốc độ dòng chảy trung bình 0,5 lớn nhất 2,14 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển dao động trong khoảng 27,0 - 30,0oC, trung bình 28,7oC.

- Vùng biển quần đảo Trường Sa và Nam Biển Đông: tồn tại các vùng xoáy ở vị trí: KĐ 109o00’ -111o00’, VĐ 07o00’- 10o00’. Tốc độ dòng chảy trung bình 0,3 hải lý/giờ, lớn nhất 1,0 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển dao động trong khoảng: 29,7 - 33,0oC, trung bình 29,5oC

3. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau

    Dòng chảy chủ yếu có hướng đông bắc và xu hướng áp sát ven bờ với tốc độ trung bình khoảng 0,5 hải lý/giờ, khu vực ngoài khơi vùng sát kinh tuyến 110 tốc độ dòng chảy lớn hơn và đạt khoảng 1,2 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển tầng mặt dao động từ 27,1 - 30,4oC, trung bình 29,1oC.

 4. Vùng biển Tây Nam Bộ

     Dòng chảy hầu hết có hướng nam và đông nam, hướng từ Phú Quốc đến Cà Mau, tốc độ dòng chảy trung bình 0,2 hải lý/giờ và lớn nhất 0,5 hải lý. Nhiệt độ nước biển tầng mặt dao động từ 29,0- 30,2oC, trung bình 29,7oC.

(Nguồn Viện nghiên cứu Hải sản)