Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 19 giờ, ngày 21/04/2017

Thứ Sáu, 21/04/2017, 16:55 GMT+7

 

Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 19 giờ,

ngày 21/04/2017

 

1.Tuyến Đầm Hà - Đảo Trần tỉnh Quảng Ninh: Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10

km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8. Trong cơn dông đề phòng có lốc xoáy.

Sóng biển cao: 2,0 – 3,0m, biển động.

Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 3,5m lúc 01h20', thấp nhất 1,0m lúc 11h00'.

 

2.Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ  thành phố Hải Phòng: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10

km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Trong cơn dông đề phòng có

lốc xoáy và gió giật mạnh.  Sóng biển cao: 2,0 – 3,0m, biển động.

Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 2,8m lúc 00h09', thấp nhất 0,9m lúc 12h47'.

 

3.Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ tỉnh Quảng Trị: Đêm có mưa rào vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa

trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió nam đến tây nam cấp 3-4, ngày mai gió chuyển gió đông bắc cấp 4 - 5.

Sóng biển cao: 1,0 – 2,0m, biển động nhẹ.

Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 0,9m lúc 21h48', thấp nhất 0,4m lúc 14h52'.

 

4.Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa thành phố Đà Nẵng: Đêm có mưa rào vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác.

Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió nam đến tây nam cấp 3-4, ngày mai gió chuyển gió

đông bắc cấp 4 - 5. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động nhẹ.

Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,0m lúc 18h33', thấp nhất 0,2m lúc 01h57'.

 

5.Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi: Đêm có mưa rào vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa

trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió nam đến tây nam cấp 3-4. Sóng biển cao: 0,5-1,5m.

Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,3m lúc 18h27', thấp nhất 0,5m lúc 01h07'.

 

6.Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa tỉnh Khánh Hòa: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây nam cấp 3 – 4.

Sóng biển cao: 0,5-1,5m.

Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 1,5m lúc 18h56', thấp nhất 0,6m lúc 01h47'.

 

7.Tuyến Nha Trang – Hòn Nội tỉnh Khánh Hòa: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây nam cấp 3 – 4.

Sóng biển cao: 0,5-1,5m.

Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,4m lúc 17h33', thấp nhất 0,7m lúc 01h26'.

 

8.Tuyến Phan Thiết – Phú Quý tỉnh Bình Thuận: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây nam cấp 4.

Sóng biển cao: 0,5-1,5m.

Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 1,7m lúc 11h40', thấp nhất 0,8m lúc 02h51'.

 

9.Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây nam cấp 4.

Sóng biển cao: 0,5-1,5m.

Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,5m lúc 11h31', thấp nhất 1,5m lúc 04h06'.

 

10.Tuyến Trần Văn Thời –Hòn Chuối tỉnh Cà Mau: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ.

Sóng biển cao: 0,5-1,0m.

Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,7m lúc 00h09', thấp nhất 0,3m lúc 07h05'.

 

11.Tuyến An Biên –Thổ Châu tỉnh Kiên Giang: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ.

Sóng biển cao: 0,5-1,5m.

Thủy triều tại Xẻo Rô: cao nhất 1,0m lúc 00h09', thấp nhất 0,5m lúc 07h00'.

 

12.Tuyến An Biên –Nam Du tỉnh Kiên Giang: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ.

Sóng biển cao: 0,5-1,0m.

Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 22h18', thấp nhất 0,4m lúc 11h48'.

 

13.Tuyến An Biên – Phú Quốc tỉnh Kiên Giang: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ.

Sóng biển cao: 0,5-1,0m.

Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 23h06', thấp nhất 0,6m lúc 15h30'.

 

14.Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu tỉnh Kiên Giang: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ.

Sóng biển cao: 0,5-1,5m.

Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 0,9m lúc 23h00', thấp nhất 0,4m lúc 06h02'.

 

15.Tuyến Rạch Giá – Nam Du tỉnh Kiên Giang: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ.

Sóng biển cao: 0,5-1,0m.

Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 22h18', thấp nhất 0,4m lúc 11h48'.

 

16.Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc tỉnh Kiên Giang: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ.

Sóng biển cao: 0,5-1,0m.

Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 23h06', thấp nhất 0,6m lúc 15h30'.

 

17.Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc tỉnh Kiên Giang: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ.

Sóng biển cao: 0,5-1,0m.

Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 23h06', thấp nhất 0,6m lúc 15h30'.

 

18.Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc tỉnh Kiên Giang: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ.

Sóng biển cao: 0,5-1,0m.

Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,1m lúc 01h28', thấp nhất 0,7m lúc 09h16'.

 

19.Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu tỉnh Kiên Giang: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ.

Sóng biển cao: 0,5-1,5m.

Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 23h06', thấp nhất 0,6m lúc 15h30'.

 

20.Tuyến Phú Quốc – Nam Du tỉnh Kiên Giang: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ.

Sóng biển cao: 0,5-1,0m.

Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 22h18', thấp nhất 0,4m lúc 11h48'.

 

21.Tuyến Nam Du – Thổ Châu tỉnh Kiên Giang: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ.

Sóng biển cao: 0,5-1,0m.

Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,7m lúc 03h57', thấp nhất 0,2m lúc 10h03'.

 

22.Tuyến Lại Sơn – Thổ Châu tỉnh Kiên Giang: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ.

Sóng biển cao: 0,5-1,5m.

Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,1m lúc 20h43', thấp nhất 0,3m lúc 13h01'.

 

23.Tuyến Lại Sơn – Phú Quốc tỉnh Kiên Giang: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ.

Sóng biển cao: 0,5-1,0m.

Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 23h06', thấp nhất 0,6m lúc 15h30'.

 

Trích nguồn: Trung tâm khí tượng thủy văn trung ương

 

 

Các bài đã đăng
Trang 1 / 84