Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng SSIC, cầu tạm nối dài cầu cảng SSIC

Thứ Tư, 19/04/2017, 10:08 GMT+7

HCM – 24 – 2017.

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng:  Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ văn bản số 517/SSIC-P.TBCTKT ngày 15/4/2017 của Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Sài Gòn đề nghị công bố thông báo hàng hải đinh kỳ về các thông số kỹ thuật khu vực Cầu cảng SSIC, cầu tạm nối dài Cầu cảng SSIC. Kèm theo báo cáo khảo sát số 4101/BCKS-QMC-2017, tỷ lệ 1/500 và bình đồ độ sâu ký hiệu KS-TTHC: 01/13 do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông đường thủy Quang Minh khảo sát hoàn thành tháng 3 năm 2017,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng SSIC, cầu tàu nối dài cầu cảng, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

A

10044’52,5”N

106044’24,6”E

10044’48,8”N

106044’31,0”E

B

10044’48,5”N

106044’25,3”E

10044’44,9”N

106044’31,8”E

C

10044’47,6”N

106044’25,5”E

10044’44,0”N

106044’32,0”E

D

10044’46,0”N

106044’25,6”E

10044’42,3”N

106044’32,1”E

E

10044’45,6”N

106044’25,6”E

10044’42,0”N

106044’32,1”E

F

10044’43,8”N

106044’30,2”E

10044’40,2”N

106044’36,6”E

BT1

10044’48,2”N

106044’29,5”E

10044’44,6”N

106044’36,0”E

G

10044’56,6”N

106044’29,5”E

10044’53,2”N

106044’36,0”E

H

10044’55,3”N

106044’24,5”E

10044’51,7”N

106044’30,9”E

Độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạt từ 5,0m trở lên.

(Nguồn Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Nam)