Về độ sâu vùng nước trước cầu cảng Tân Thuận 2

Thứ Tư, 19/04/2017, 10:02 GMT+7

HCM – 26 – 2017

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Căn cứ Đơn đề nghị số 289/CSG-CT ngày 17/4/2017 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn về việc công bố thông báo hàng hải độ sâu vùng nước trước cầu cảng Tân Thuận 2; Báo cáo khảo sát số 3231/BCKS-TTNV-QMC-2017, kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu TT2-2017, tỷ lệ 1/500 và sơ đồ rà quét chướng ngại vật ký hiệu RQ-TT2-2017, tỷ lệ 1/500 do Công ty Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông đường thủy Quang Minh đo đạc và hoàn thành tháng 3 năm 2017,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước cầu cảng Tân Thuận 2, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

NV1

10045’13,5” N

106044’31,4” E

10045’09,8” N

106044’37,8” E

NV2

10045’13,7” N

106044’32,9” E

10045’10,0” N

106044’39,3” E

NV3

10045’04,4” N

106044’29,1” E

10045’00,7” N

106044’35,5” E

NV4

10045’05,6” N

106044’28,2” E

10045’01,9” N

106044’34,6” E

- Độ sâu bằng mét tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt từ 10,5m trở lên.

Trong phạm vi khảo sát, rà quét chướng ngại vật vùng nước trước cầu cảng Tân Thuận 2 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như trên, không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.

(Nguồn Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Nam)