Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Thứ Sáu, 14/04/2017, 17:02 GMT+7

Sáng ngày 14/4/2017, Tại Trụ sở Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Công ty VISHIPEL) đã diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2016 và triển khai Phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Về dự Hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức – Cục trưởng Cục kỹ thuật nghiệp vụ I (Cục A70) thuộc Tổng Cục An ninh, Bộ Công an cùng sự tham gia của Lãnh đạo Công an Thành phố Hải Phòng, Công an quận Hồng Bàng và Công an phường Minh Khai.

Phía Công ty VISHIPEL có ông Phan Ngọc Quang – Tổng Giám đốc Công ty, các Phó Tổng Giám đốc Công ty và lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn, Đơn vị và 19 điểm cầu tham gia qua hình thức Hội nghị trực tuyến.

 

Trong năm qua, Công ty VISHIPEL đã đẩy mạnh công tác vận động đến toàn thể người lao động ý thức cảnh giác, ngăn ngừa và đấu tranh phòng chống tội phạm, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội nơi làm việc; đã phối hợp chặt chẽ chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện tốt Chỉ thị, Nghị quyết và chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về an ninh trật tự; tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với những âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lự thù địch, nhất là trong thời điểm diễn ra những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. nhờ đó phong trào này đã phát triển mạnh mẽ cả về chiều sâu lẫn bề rộng, góp phần tích cực vào công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo đó, Công ty VISHIPEL đã triển khai, quán triệt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện các nội dung tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, người lao động theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức - Cục trưởng Cục A70 phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức đã thay mặt Đảng ủy và Lãnh đạo Cục A70 chúc mừng những thành quả rất tích cực của Công ty VISHIPEL trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần vào thành công chung của sự nghiệp bảo vệ ANTQ của cả nước trong những năm vừa qua. Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức cũng tin tưởng Công ty VISHIPEL sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cũng như phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong những năm tiếp theo.

Ông Phan Ngọc Quang - Tổng Giám đốc Công ty VISHIPEL phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt Công ty VISHIPEL, ông Phan Ngọc Quang – Tổng Giám đốc Công ty cảm ơn sự chỉ đạo về nghiệp vụ của Cục A70, Công an Thành phố Hải Phòng, Công an quận Hồng Bàng, Công an phường Minh Khai, tạo điều kiện để Công ty hoàn thành thắng lợi phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ. Đồng thời ông Quang cũng thay mặt Công ty bày tỏ quyết tâm không ngừng nỗ lực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Đảng và Nhà nước phân công; tiếp tục phát huy nội lực để gánh vác vai trò, trách nhiệm của Công ty VISHIPEL là quản lý, vận hành toàn bộ hạ tầng kỹ thuật của Quốc gia liên quan đến hoạt động trên biển, góp phần bảo đảm an toàn, an ninh và khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Cũng tại Hội nghị, Công ty VISHIPEL đã phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ trong năm 2017 với các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Bộ Công an về công tác bảo đảm an ninh trong tình hình mới tới cán bộ, đảng viên, người lao động trong Công ty; Thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trong cơ quan, đơn vị. Phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền ở địa phương;Tạo mọi điều kiện để người lao động được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đề ra; Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, vận hành, khai thác hệ thống Thông tin duyên hải Việt Nam; Nêu cao tinh thần cảnh giác, chống diễn biến hòa bình, chống bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; Quan tâm chăm lo, xây dựng lực lượng tự vệ, bảo vệ cơ quan, đơn vị đủ về số lượng; Phối hợp với Công an thành phố cử lao động tham gia vào các lớp huấn luyện nghiệp vụ theo quy định…

 

Phòng CSKD thực hiện