Về việc phục hồi phao báo hiệu số 11; thay đổi vị trí các phao báo hiệu số 15, 16, 17, 20, 22, LH6-3, LH6-4 và tạm ngừng hoạt động phao báo hiệu số 13 đoạn Lạch Huyện - Luồng hàng hải Hải Phòng

Thứ Sáu, 17/03/2017, 08:06 GMT+7

HPG-24-2017

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Lạch Huyện

Tên báo hiệu

: 11, 13, 15, 16, 17, 20, 22, LH6-3, LH6-4.

Căn cứ các Báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ và báo cáo của Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc phục hồi, điều chỉnh vị trí và thu hồi phao báo hiệu luồng hàng hải Hải Phòng (đoạn Lạch Huyện) phục vụ thi công Dự án Đầu tư xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Hợp phần A);

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

  1. Phục hồi phao báo hiệu số 11:

Phao báo hiệu số 11 đoạn Lạch Huyện luồng hàng hải Hải Phòng được phục hồi và điều chỉnh về vị trí mới có tọa độ:

Tên báo hiệu

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

11

20°45'43"

106°56'15"

20°45'39"

106°56'22"

Các đặc tính khác của báo hiệu không thay đổi.

  1. Điều chỉnh vị trí các phao báo hiệu số 15, 16, 17, 20, 22, LH6-3, LH6-4:

Các phao báo hiệu số 15, 16, 17, 20, 22 đoạn Lạch Huyện luồng hàng hải Hải Phòng và các phao báo hiệu LH6-3, LH6-4 khống chế khu vực thi công gói thầu số 6 được điều chỉnh về vị trí mới có tọa độ như sau:

Tên báo hiệu

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

15

20°47'08"

106°55'09"

20°47'04"

106°55'16"

16

20°47'12"

106°54'59"

20°47'08"

106°55'06"

17

20°48'24"

106°54'21"

20°48'20"

106°54'28"

20

20°47'58"

106°54'30"

20°47'55"

106°54'37"

22

20°48'22"

106°54'16"

20°48'18"

106°54'22"

LH6-3

20°47'42"

106°54'41"

20°47'38"

106°54'48"

LH6-4

20°48'24"

106°54'14"

20°48'21"

106°54'21"

Các đặc tính khác của các phao báo hiệu nêu trên không thay đổi.

  1. Tạm ngừng hoạt động phao báo hiệu số 13:

Phao báo hiệu số 13 đoạn Lạch Huyện luồng hàng hải Hải Phòng tạm ngừng hoạt động từ ngày 17/3/2017.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động trên đoạn Lạch Huyện luồng hàng hải Hải Phòng tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực nói trên, tuân thủ theo sự điều tiết của các cơ quan chức năng tại hiện trường./.

(Nguồn Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)