Dự báo thời tiết biển cho 24 giờ kể từ 19 giờ ngày 20/03/2017

Thứ Hai, 20/03/2017, 17:07 GMT+7

Tình hình chung: Vào lúc 13 giờ, ngày 20/03/2017 gió Đông cường độ yếu lan khắp khu vực Bắc Biển Đông.
Bắc Vịnh Bắc Bộ: Có mây, mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Gió Đông Nam đến Đông cấp 3 - 4. Biển êm.
Nam Vịnh Bắc Bộ: Nhiều mây, mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Nam đến Đông cấp 3 - 4. Biển êm.
Khu vực Cảng Hải Phòng: Có mây, có lúc mưa. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió Đông Nam cấp 2-3.
Vùng biển từ Đà Nẵng đến Cam Ranh: Nhiều mây, mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3-4. Biển êm.
Vùng biển từ Vũng Tàu đến Côn Đảo: Nhiều mây, không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 3 – 4. Biển êm.     
Vịnh Thái Lan: Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Biển lặng.     
Vùng biển Quảng Đông - Trung Quốc: Nhiều mây, mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Nam cấp 3 - 4. Biển êm.
Khu vực Bắc Biển Đông: Nhiều mây, không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 4. Biển êm.
Khu vực Giữa và Nam Biển Đông: Nhiều mây, mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 4. Biển êm.
Khu vực quần đảo Hoàng Sa: Nhiều mây, không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 4. Biển êm.
Khu vực quần đảo Trường Sa: Nhiều mây, mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 3 - 4. Biển êm.
Vùng biển Bunguran: Nhiều mây, mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3 -4. Biển êm.