Dự báo thời tiết biển cho 24 giờ kể từ 07:00 ngày 20/03/2017

Thứ Hai, 20/03/2017, 06:11 GMT+7

Tình hình chung: Vào lúc 01:00 ngày 20/03/2017 gió Đông đến Đông Nam cường độ yếu lan khắp Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông.

Vịnh Bắc Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông đến Đông nam cấp 3 - 4. Biển êm.

Khu vực Cảng Hải Phòng: Có mây, có lúc mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông đến Đông nam cấp 2.

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Cam Ranh: Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km.Gió Đông cấp 3-4. Biển êm.

Vùng biển từ Vũng Tàu đến Côn Đảo: Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông đến Đông bắc cấp 3 – 4. Biển êm.     

Vịnh Thái Lan: Nhiều mây, mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Biển lặng.       

Vùng biển Quảng Đông - Trung Quốc: Nhiều mây, mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông đến Đông nam cấp 3 - 4. Biển êm.

Khu vực Bắc và Giữa Biển Đông: Nhiều mây, mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông đến Đông nam cấp 3 - 4. Biển êm.

Khu vực Nam Biển Đông: Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông bắc đến Đông cấp 4. Biển êm.

Khu vực quần đảo Hoàng Sa: Nhiều mây, không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông đến Đông nam cấp 3 - 4. Biển êm.

Khu vực quần đảo Trường Sa: Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông bắc đến Đông cấp 3 - 4. Biển êm.

Vùng biển Bunguran: Nhiều mây, mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Biển lặng.