Về việc phục hồi hoạt động phao số 0, 3 luồng chuyên dùng Xi măng Nghi Sơn

Thứ Năm, 16/03/2017, 08:25 GMT+7

THA-07-2017

 

Vùng biển

: Thanh Hóa

Tên luồng

: Luồng chuyên dùng xi măng Nghi Sơn

Tên báo hiệu

: Phao số 0, 3

       Căn cứ đề nghị công bố thông báo hàng hải số 57/MKD-NSCC ngày 14/03/2017 của Công ty xi măng Nghi Sơn.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao số 0, 3 luồng chuyên dùng Xi măng Nghi Sơn đã được phục hồi hoạt động theo các đặc tính như sau:

   1. Phao số 0

- Vị trí: Đặt tại đầu luồng

- Tọa độ địa lý:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

19°21'09.8"

105°51'33.1"

19°21'06.2"

105°51'39.8"

 

 - Tác dụng: Báo hiệu vùng nước an toàn

- Hình dạng: Hình tháp lưới

- Màu sắc: Sọc thẳng đứng màu trắng và đỏ xen kẽ

- Dấu hiệu đỉnh: Một hình cầu màu đỏ

- Số hiệu: Số “0” màu đen

- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng trắng, chớp Morse "A", chu kỳ 6,0 giây

- Phạm vi chiếu sáng: 360°

- Chiều cao toàn bộ: 3,0m tính đến mặt nước

- Chiều cao tâm sáng: 2,0m tính đến mặt nước

- Tầm hiệu lực: 2,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

2. Phao số 3

- Vị trí: Nằm bên phải luồng

- Tọa độ địa lý:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

19°20'56.6"

105°49'27.6"

19°20'53.0"

105°49'34.3"

- Tác dụng: Báo hiệu phía phải luồng

- Hình dạng: Hình tháp lưới

- Màu sắc: Màu xanh lục

- Dấu hiệu đỉnh: Một hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên

- Số hiệu: Số “3” màu trắng

- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng xanh lục, chớp đơn chu kỳ 3,0 giây

- Phạm vi chiếu sáng: 360°

- Chiều cao toàn bộ: 3,0m tính đến mặt nước

- Chiều cao tâm sáng: 2,0m tính đến mặt nước

- Tầm hiệu lực: 2,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng.

(Nguồn Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)